index

 

 

strona główna
hotel
restauracja
imprezy
położenie
historia
okolice
ceny
kontakt
 

Co można zobaczyć w okolicy?

Nasz dwór jest doskonałym miejscem do relaksującego wypoczynku. Chcesz uciec od miejskiego gwaru? Szukasz ciszy i spokoju?
Tu znajdziesz piękne lasy oraz malownicze nadwiślańskie łąki. I postrzępione, pocięte
jarami, wysokie zbocza pradoliny Wisły.

A gdy już będziesz miał dosyć podziwiania przyrody, możesz wybrać się na spotkanie
z fascynującą historią. Jesteś bowiem prawie
w samym centrum niegdysiejszego państwa zakonu krzyżackiego. Stąd jest zaledwie 8 km
do starego, biskupiego Kwidzyna, a nieco
ponad 30 km do byłej siedziby wielkich mistrzów zakonu w Malborku. Nie zapomnij również odwiedzić Białej Góry, gdzie leniwy Nogat
oddziela się od Wisły. Obejrzysz nie tylko
XIX-wieczne śluzy, ale także dowiesz się
dlaczego na starych sztychach zamek malborski

"stoi" na wodzie. A gdy przy dobrej pogodzie
popatrzysz z dworskiego parku na zachód, w stronę Wisły, dostrzeżesz na jej przeciwległym brzegu potężną sylwetkę komturskiego zamku w Gniewie. To jedna z niewielu średniowiecznych warowni, która nie jest martwym muzeum. Tam możesz odbyć wędrówkę w przeszłość, poznać życie mieszkańców zamku w minionych wiekach. Żegnając się z Gniewem, warto nadłożyć jeszcze kilkanaście kilometrów i odwiedzić stary Pelplin z monumentalnym kompleksem byłego opactwa cystersów. No i co, czyż nie warto do nas przyjechać?

 

MALBORK / Marienburg - 31 km

 

Kompleks zamkowy nad Nogatem jest uważany za jeden z najświetniejszych przykładów średniowiecznej architektury obronno-rezydencjonalnej na świecie. Budowa rozpoczęła się około 1274 r. Pod koniec XIV w. cały zespół składał się już z trzech potężnych zamków - Wysokiego, Średniego i Niskiego - oraz ufortyfikowanego miasta (prawa miejskie od 1286 roku). W latach 1309-1454 Malbork był stolicą państwa zakonnego. Dzisiaj jest to wielki zespół muzealny. Oprócz samego zamku warto także zobaczyć:

 • ratusz gotycki z końca XIV w.
 • XV-wieczny młyn wodny
 • średniowieczne mury miejskie z bramami Garncarską i Sztumską
 • późnogotycki kościół Św. Jana

(powrót do mapy)

SZTUM / Stuhm - 17 km

 

Niewielkie miasteczko na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami. Zamek, którego budowę rozpoczęto około 1326 r., zachował w dużej części układ starego grodu pruskiego, zdobytego jeszcze w 1236 r. przez Hermana von Balk. Górowała nad nim siedmiokondygnacyjna wieża, zwana w przekazach Więzienną. Był siedzibą wójtów podległych bezpośrednio komturowi Malborka. Przyzamkowa osada otrzymała prawa miejskie w 1416 r. Ze średniowiecznej warowni do dzisiaj przetrwały m.in. brama wjazdowa, spore partie murów i częściowo wieża Więzienna. Warto także zobaczyć:

 • fragmenty miejskich murów obronnych (XV w.)
 • kościół św. Anny z przełomu XV/XVI w.

(powrót do mapy)

BIAŁA GÓRA / Weissenberg - 17 km

 

Malownicze i trochę dzikie miejsce. W średniowieczu jedna z ważniejszych przepraw
z Pomorza do krainy Prusów. Gdzieś w okolicy był legendarny Zantyr, nadany misyjnemu biskupowi Chrystianowi. Tu też odgałęzia się Nogat, dając początek delcie Wisły. Częste
i gwałtowne zmiany rozdziału wód miały duży wpływ na sytuacje ekonomiczną miast zależnych od rzeki - głównie Gdańska i Elbląga. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że jeszcze na początku XVI w. prawie 87 proc. wody trafiało do Nogatu. Ale już
w kilkadziesiąt lat później Nogat zaczął wysychać i w 1553 r. musiano przekopać pierwszy kanał w okolicach Białej Góry, żeby ratować żeglugę do Elbląga. Zwrot był dramatyczny, teraz Wisła prawie wyschła. Tamy, wały i śluzy, budowane przez następne wieki, przywracały na jakiś czas w miarę normalną sytuację. Najstarsze zachowane urządzenia hydrotechniczne pochodzą z połowy XIX w. Dzisiaj Nogatem płynie zaledwie nieco ponad 3 proc. wiślanych wód. Świetny punkt widokowy. W okolicy warto także obejrzeć:

 • rezerwat florystyczny Piekło (roślinność stepowa)
 • pozostałości umocnień z okresu II wojny światowej

(powrót do mapy)

KWIDZYN / Marienwerder - 8 km

 

Pruski gród został opanowany przez krzyżaków już w 1233 r. Na początku XIV w. na skraju nadwiślańskiej skarpy stanął zamek kapituły pomezańskiej. W latach 1343-55 dostawiono doń katedrę, tworząc - wraz z ufortyfikowanym przedzamczem - jeden wielki zespół obronny. Przyzamkowa osada już w 1254 otrzymała prawa miejskie. Do 1525 r. stolica biskupstwa pomezańskiego. Zamek został częściowo rozebrany w latach 1772-98. Obecnie mieści się tu muzeum. Warto także zobaczyć:

 • gotycką katedrę św. Jana Ewangelisty
 • fragmenty średniowiecznych murów obronnych
 • klasycystyczny pałac Wilhelma Fermora, zbudowany w latach 1757-1763

(powrót do mapy)

PRABUTY / Riesenburg - 26 km

 

Ten stary gród pruski dostał się w ręce krzyżaków w 1236 r., a na mocy bulli papieskiej
z 1243 r. został przekazany biskupom pomezańskim. Już w 1277 r. rozpoczęto wznoszenie zamku, mającego być rezydencją biskupa i jego urzędników. Prawa miejskie od 1330 roku. W tym czasie osada była już otoczona murami. Budowę kościoła, wzorowanego na katedrze kwidzyńskiej, rozpoczęto w połowie XIV wieku. Po sekularyzacji państwa zakonnego w 1525 r. miasto straciło na znaczeniu. Zamek nie przetrwał do naszych czasów, ale z dawnej zabudowy zachowały się m.in.:

 • gotycki kościół św. Wojciecha
 • odcinki murów obronnych z bramą Kwidzyńską (1330)
 • fragmenty XVIII-wiecznych wodociągów

(powrót do mapy)

GNIEW / Mewe - 26 km

 

Już w XI wieku istniał tu spory gród Pomorzan. Na początku XIII w. stał się własnością cystersów z Oliwy, a od 1276 r. znalazł się w rękach krzyżaków. Budowa zamku murowanego rozpoczęła się około 1282 r. W piętnaście lat później przyzamkowa osada otrzymała prawa miejskie. XIV w. to okres szybkiej rozbudowy - w obrębie murów miejskich stanęły m.in. kościół i ratusz. Od 1466 r., po zawarciu Pokoju Toruńskiego, Gniew ponownie znalazł się w granicach Polski. Oprócz samego zamku, który dzisiaj tętni imprezami, nawiązującymi do dawnych dziejów (turnieje rycerskie, inscenizacje batalistyczne, pokazy kucia, tkactwa, garncarstwa itp.), warto także zobaczyć:

 • kościół św. Mikołaja z XIV w.
 • średniowieczne kamienice z podcieniami
 • XIX-wieczny ratusz, na fundamentach z XIV w.
 • średniowieczny układ miasta z odcinkami murów obronnych

(powrót do mapy)

PELPLIN - 41 km

 

Opactwo cystersów powstało w 1276 r. Podstawą było nadanie księcia Sambora z 1258 roku dla klasztoru w Doberanie, potwierdzone przywilejem księcia Świetopełka z 1260 r. Kościół był budowany etapami od końca XIII w., równolegle stawiano zespół klasztorny. Od 1308 r. pod władzą krzyżacką. Kasacja opactwa nastąpiła w 1823 r. W rok później, gdy Pelplin został siedzibą biskupstwa diecezji chełmińskiej, pocysterski kościół przekształcono w katedrę. Oprócz samej katedry, warto także zobaczyć:

 • kościół farny Bożego Ciała z XV w.
 • gotycki zespół klasztorny
 • XIX-wieczny pałac biskupi nad Wierzycą
 • zbiory sztuki średniowiecznej w muzeum diecezjalnym

(powrót do mapy)

 

 Podzamcze 36a, PL 82-500 Kwidzyn, +48 (55) 275-77-10, 275-74-89, 275-74-88 (fax)
update 29.11.2013