Podróże po Polsce – tradycyjne dwory szlacheckie

Polska ma wiele zachwycających zabytków. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują zabytkowe dwory szlacheckie, które stanowią żywy przykład dawnych dziejów.

Architektura polskiego dworu szlacheckiego

Dwory szlacheckie w Polsce to wiejskie domy mieszkalne, które należały do szlachty. Były one budowane już od okresu renesansowego. Powstawały na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli w Polsce, na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Białorusi, a także w zachodniej części Rosji.

Polskie dwory szlacheckie to głównie parterowe budynki, o symetrycznej budowie, ze skośnym dachem, także tzw. łamanym dachem polskim albo z dachem mansardowym. Wejściowy ganek najczęściej zdobiony jest parą kolumn. Często dwory otoczone są parkiem.

Najpopularniejsze dwory szlacheckie

Aktualnie z przeszło 12 tysięcy dworów szlacheckich w Polsce przetrwało zaledwie około 2,8 tysiąca. Jakie z nich zasługują na szczególną uwagę?

Turystów przyciągają przede wszystkim dwory szlacheckie należące w przeszłości do znanych osobistości, na przykład dwór w Żelazowej Woli, gdzie urodził się Fryderyk Chopin, Rydlówka w Krakowie, dwór – Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu czy dworek Wincentego Pola w Lublinie, gdzie także mieści się muzeum.

Również na uwagę zasługują dwór w Winnej Górze i dwór w Koszutach w Wielkopolsce, dwór we wsi Droblin w województwie lubelskim, dwory w Tomaszowicach i Modlnicy niedaleko Krakowa, a to tylko parę z nich.

Aktualnie wiele dworów poddawanych jest renowacji. Otwierane są w nich restauracje, hotele, centra konferencyjne.